Καλώς ήρθατε

…στο δικτυακό τόπο της Q-PLAN INTERNATIONAL.

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2000, ως Q-PLAN Βορείου Ελλάδος, με τη συμμετοχή της Q-PLAN AE (της ηγέτιδας εταιρείας στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης στην Ελλάδα). Εξ αρχής βασιστήκαμε στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες και χαρακτηριστικά κάθε πελάτη και έργου και στην ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με την αγορά (πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες κλπ). Οι βασικές μας δραστηριότητες αφορούν:

  • στην εκπόνηση μελετών για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στη συμμετοχή μας σε διεθνή έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης,
  • στην παροχή υπηρεσιών προς φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για την εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης και την εκπόνηση μελετών οργάνωσης και αναδιοργάνωσης,
  • στην υποστήριξη της επιχειρηματικής ανάπτυξης φορέων του ιδιωτικού τομέα (χρηματοδοτικά προγράμματα, επιχειρηματικά σχέδια, μελέτες σκοπιμότητας κλπ).
© 2014, Q-PLAN INTERNATIONAL